Skip to Content

Jak nakupovat

Jak objednávat

Vážení zákazníci,

nutnost registrace pro nakupující jsme zvolili proto, abychom zjednodušili proces objednávání.

Nový uživatel se musí zaregistrovat buď jako fyzická osoba (soukromé osoby, knihovny, školy), nebo jako firma (knihkupci, distributoři). Po registraci/prihlášení se  budou u všech položek zobrazovat ceny, které přísluší dané uživatelské roli (fyzickým osobám tzv. „kamarádské ceny”).

Způsob platby

zvolíte v druhém kroku objednávky:

1. Platba předem bankovním převodem na náš účet č. 670100-2203961759/6210 u mBanky.  Po odeslání objednávky si můžete na stránce „Objednávka dokončena“ zobrazit proforma fakturu - volba „Zobrazit aktuální stav objednávky“ - „Kliknutím otevřete okno s fakturou pro tisk“. Jako variabilní symbol použijte číslo objednávky.

Pokud objednací cena nepřesáhne 300 Kč, účtujeme poštovné 50 Kč, nad 300 Kč poštovné neúčtujeme.

2. Proplacení faktury zaslané se zbožím nebo zaplacení složenkou zaslanou se zbožím.

Platby ze zahraničí

jsou možné na účet u Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, BRATISLAVA, SLOVAKIA Mezinárodní číslo účtu (IBAN): SK5483300000002800053986, SWIFT code: FIOZSKBAXXX. Poplatek sdílíme s plátcem Poplatek z bankovních ústavů spolupracujících v rámci systému Target 2 činí 1 EUR.

Způsob dopravy:

pouze balíkem  České pošty.  Na dobírku zboží  nezasíláme. Případný osobní odběr možný po telefonické domluvě na tel. 607 588 618.

Obchodní podmínky

1. Práva a povinnosti prodejce

Prodejcem je Tomáš Trusina, EMAN, Salvátorská 925/2, 110 00 Praha 1, IČO: 46237178.

1. Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do tří pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet do tří pracovních dnů od přijetí platby.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud má o zadané doručovací adrese zjevnou pochybnost. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodávajícím.

2. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu EMAN.cz, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek.

3. Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.

4. Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

5. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.

6. Nakupující má právo odeslanou objednávku stornovat na stránkách obchodu eman.evangnet.cz do jedné hodiny od jejího odeslání.

7. Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Za splnění těchto podmínek prodejce vrátí částku zaplacenou nakupujícím za vrácené zboží poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně odesláno, a to do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (balné, poštovné) . Nakupujícímu vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné) , za splnění následujících podmínek:

2. Práva a povinnosti nakupujícího

– vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené

– nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce:

Tomáš Trusina, EMAN
Salvátorská 925/2

110 00 Praha 1

Do zásilky s vráceným zbožím vložte, prosíme, kopii útržku faktury.

Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků eman.evangnet.cz, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno a heslo nakupujícího.

Pokud nakupující při objednání zboží zvolí platbu předem na účet prodejce, zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 7 pracovních dní od její realizace. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.Časopis Protestant

Audio

Milan Mrázek, pondělní přednášky
z 80. let ve sboru Brno-Husovice

Starý zákon

Nový zákon

Religionistika

Křesťanské osobnosti

Elektronické knihy z produkce Emana můžete objednat v distribuci KOSMAS.

page | about seo