Skip to Content

Protestant

Syndikovat obsah
jak protestanti vidí, co se děje – ve společnosti – v církvi – v literatuře – filmu – divadle – poezii – výtvarném umění, otevřený rozhovor o sporných či nejednoznačných tématech
Updated: 5 hodin 14 min zpět

Nejsme ochotni urážet diskriminované menšiny

Pá, 06/30/2017 - 18:18

Rozhovor s Janem Koukalem a Lydií Kucovou, kazateli baptistického sboru Na Topolce.

Baptistický sbor v Praze 4 na Topolce je dlouhá léta známý mj i jako útočiště lidí lidí neskladných nebo pronásledovaných.

číst dál

Rybí zátylek

Pá, 06/30/2017 - 18:16

Vzal jsem si dnes na záda, pamětliv prezidentovy devótnosti vůči čínské vládě, menší tibetskou vlajku (řekněme lakmusový papírek) a vydal se zjistit, jaký je smysl kontrol při vstupu na území pražského hradu.

číst dál

Věrozvěst mezi filosofy

Pá, 06/30/2017 - 18:15

Skutky apoštolů 17,16–33)

(Kázání věnované letošním jubilantům Ladislavu Hejdánkovi a Jakubovi S. Trojanovi)

číst dál

Na okraj jedné šelmy

Pá, 06/30/2017 - 18:11

Inspirativní a poctivý komentář Jiřího Mrázka k biblické knize Zjevení sv. Jana nás přivedl k tomu, probírat Zjevení na biblických hodinách. Žánr apokalypsy není sice biblický mainstream, nicméně tu má své nezaměnitelné místo. A v době, kdy kdekdo vyhrožuje apokalypsou reálnou, ale zejména virtuální, je užitečné jít ke kořenům.

číst dál

Ještě k odkazu Charty

Pá, 06/30/2017 - 18:10

(Poznámky ke článku Marka Zikmunda Protestant č. 4, 2017, str. 9)

číst dál

Ten kdo hekruje, svou duši troluje

Pá, 06/30/2017 - 18:09

Geometrie a matematika stály u kolébky filosofické logiky, jak dokládá Sokrates. Logické zákony pak rozpracoval Aristoteles, a zasloužil se tak o vytváření přesných pojmů na základě logicky přesné argumentace.

číst dál

Zůstane ghetto v nás? Jiří Holý, Cizí i blízcí

Pá, 06/30/2017 - 18:07

– Mámo, kdy přestane bída a hlad?
„Až otevřou se brány ghetta, dítě…“
– Mámo, kdy se otevřou brány ghetta?
„Až každý člověk bude mít druhého rád.“
– Mámo, kdy to bude, kdy?
„Nikdy, mé dítě, a ghetto zůstane v nás.“

číst dál

Být arabským vzdělancem v Izraeli

Pá, 06/30/2017 - 18:06

Sajjid Kašua, Druhá osoba singuláru

číst dál

Můžeme se toho všeho vzdát?

Pá, 06/30/2017 - 18:03

K 60. výročí podpisu Římských smluv

Při šedesátém výročí podpisu Římských smluv, které v roce 25. 3. 1957 položily základ Evropské unii, jak ji známe dnes,promluvil 25. 3. 2017 v Evropském parlamentu Esteban González Pons. Mimo jiné pronesl:

číst dál

Pro homine 2017 / S láskou to není snadné

Pá, 06/30/2017 - 18:02

Je-li láska hodna cti, a především uplatnění v životě, je snad hodnotou. Je však ponejprv skutečností křesťanského života. Její absence zpochybňuje, je-li něco křesťanské, i když se to za takové označuje.

číst dál

Hutně a chutně 6/2017

Pá, 06/30/2017 - 18:01

„Naše práce je prací mírovou a jejím těžištěm je uchovávání a rozmnožování humanitních hodnot a tradic evropské a středoevropské kultury jak se vytvořily – ne bez staletého usilování a bojů – a jejichž součástí je i odkaz prezidenta Masaryka, jak Jste o tom hovořil i Vy, pane ministře.

číst dál

Nadace Divoké husy 6/2017

Pá, 06/30/2017 - 18:00

V červenci poletí Divoké husy do Oblastní charity Červený Kostelec – střediska Domov sv. Josefa, které poskytuje od roku 2001 komplexní zdravotní a sociální služby lidem nemocným roztroušenou sklerózou v pokročilém stádiu nemoci. Kapacita Domova je 88 lůžek a ročně poskytne péči cca 500 nemocným z celé republiky.

číst dál

Protestor 6/2017

Pá, 06/30/2017 - 17:59
Geneze a dějiny osmi fakultních tezí z r. 19771

Události v prostředí ČCE v r. 1977 dokážou dodnes rozjitřit emoce těch, kteří tu situaci bezprostředně zažili, ale i těch, kteří se s ní seznámili prostředkovaně.

číst dál

Aby muži nemluvili za ženy

Pá, 05/26/2017 - 12:12

Mercy Oduyoye (*1934) je ghanská metodistická teoložka a vysokoškolská učitelka. Působila ve Světové radě církví a Světové studentské křesťanské federaci, učila na Harvardu, Princetonu, Union Theological Seminary a Univerzitě v Ibadanu.

číst dál

O čem Neruda nenapsal

Pá, 05/26/2017 - 12:07

Už jsou to téměř tři roky, co jsem se přestěhovala do synagogy, tedy farního bytu ČCE v Hořovicích. Věděla jsem, že o Hořovicích, resp. o bídě zdejších lidí, psal Jan Neruda, a pamatovala jsem si z různých knih o historii města, že Hořovice nazval Českým Betlémem.

číst dál

Kázání Petra Pazdery Payna O Spasitelově těle na kříži

Pá, 05/26/2017 - 12:01

Text: 1. Korintským 1,18

1K 1,18

Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.

číst dál

Divadelní variace na téma o češství

Pá, 05/26/2017 - 11:59

Na divadelní scéně Studia Hrdinů se v tomto roce již po několikáté odehrála hra s názvem „Buňka číslo“ v režii Jana Horáka a Michala Pěchoučka. Autorka hry Petra Hůlová reaguje na text lucemburského spisovatele Rogera Manderscheida „čtení v Praze“.

číst dál

Křesťanství a emancipace: paradoxně neparadoxní

Pá, 05/26/2017 - 11:56

Křesťané a křesťanky, kterým leží na srdci lidská práva, rovnost a svoboda, často narážejí na nepochopení a nedůvěru hned na dvou frontách.

číst dál

Kdo je náš? Velký přítel s malým škraloupem

Pá, 05/26/2017 - 11:54

Potěšeně si opakuji, že se německý evangelický farář s dcerou, Gerhard a Maria Kozlowsky, stali „našimi“, tedy našimi blízkými přáteli. Je to vůbec možné?

číst dál

Charta 77 a evangelická Jednatřicítka

Pá, 05/26/2017 - 11:52

Božena Komárková v Zásadách ČCE (1966/1968) v kapitole Instituce, právo a stát píše o samosprávných iniciativách občanů, o evangeliu a právní kultuře, o představitelích světských institucí a jejich podřízenosti zákonu. Zneužijí-li ho, pak občané, jejichž svědomí je zjitřeno evangeliem, k tomu nemohou mlčet.

číst dálabout seo