Skip to Content

Protestant

Syndikovat obsah
jak protestanti vidí, co se děje – ve společnosti – v církvi – v literatuře – filmu – divadle – poezii – výtvarném umění, otevřený rozhovor o sporných či nejednoznačných tématech
Updated: 1 hodina 51 min zpět

Z pozice neuhýbáme

Po, 09/04/2017 - 16:05

rozhovor s Martinem Balcarem

Tuší snad jenom Amnesty, v jakém zde žijem neštěstí,“ rýmoval v 80. letech ve Valdicích vězněný Ivan Jirous. Samotná Amnesty International se však v mnoha zemích dostává z pozice zastánce do pozice persekvovaného. Na současnou situaci v oblasti obrany lidských práv jsme se ptali koordinátora kampaní Amnesty v ČR Martina Balcara.

číst dál

Vidět krajinu křičet

Po, 09/04/2017 - 16:03

Již delší dobu se nemohu zbavit nutkavé myšlenky, že krajina touží volat člověkem. Někdy ústy – v básních, v hudbě – jindy třeba skrze ruce – v obrazech či sochách nebo architektuře. Prokřikla zvláštně v básních Otokara Březiny.

číst dál

Kázání Davida Balcara

Po, 09/04/2017 - 15:59

Něco dělat i uprostřed strachů

Čtení: Mt 6,31–33; Am 2,6 8; Am 8,4–6; Mt 13,31–33

Text: Jr 29.1–7

číst dál

Charta story v Brně

Po, 09/04/2017 - 15:57

Na březnové vernisáži výstavy CHARTA STORY, pořádané Národní galerií v Praze, jsem napočítal 4 chartisty z Brna. To na Prahu není špatný výkon!

číst dál

Proč Jiří Drahoš?

Po, 09/04/2017 - 15:55

Synodní rada Českobratrské církve evangelické se v květnu setkala s prezidentským kandidátem Jiřím Drahošem. S Jiřím Drahošem také – opět jako s jediným z prezidentských kandidátů – vyšel rozhovor v Českém bratru. Na internetových stránkách ČCE přímo čteme, že mu Synodní rada vyjádřila podporu.

číst dál

Otazníky nad novelou cizineckého zákona

Po, 09/04/2017 - 15:51

V polovině srpna nabyla účinnosti novela zákona o pobytu cizinců. Jde o důležitou událost, nejen proto, že citelně zasáhne do života mnoha lidí pobývajících na našem území. Zaráží i nestandardní způsob, jímž byla novela přijata.

číst dál

Ztracená paměť?

Po, 09/04/2017 - 15:49

To je název výstavy s dodatkem Co zůstalo?, která má podtitul Místa nacistické nucené práce v České republice. Na osmnácti panelech představuje osmnáct míst, kde nacisté za války, v době Protektorátu zřídili tábory, ve kterých pracovali zatčení lidé, Češi, Romové, Židé, ale také zajatí vojáci, muži a ženy.

číst dál

Z redakční pošty 7/2017

Po, 09/04/2017 - 15:46
Obraťte sloup!

Otevřené vyjádření pro Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze

číst dál

Výzva českobratrských evangelíků k církevní debatě

Po, 09/04/2017 - 15:45

Poslední synod doporučil sborům Českobratrské církve evangelické, aby zvážily zkrácení názvu církve na „evangelická“. Také autoři Zásad ČCE (1968) uvažovali ve zcela jiných nábožensko-politických souřadnicích o možnosti, že bychom o sobě mluvili jako o evangelících, aniž by muselo být českobratrství vymazáno z názvu.

číst dál

Děti bez lásky – seriál pokračuje

Po, 09/04/2017 - 15:43

„Za rozšířenými zorničkami sídlí pocit hluboké nejistoty a nedůvěry, tak typický pro ústavní děti,“ komentuje záběry dětí z kojeneckého ústavu dokument Kurta Goldenbergra Děti bez lásky. V r. 1963 se mu podařilo popularizovat téma psychické deprivace, kterou dětem působí zejména ústavní výchova.

číst dál

Žena! Žena! Jen žena?

Po, 09/04/2017 - 15:42

Po delší době otvíráme překladatelský klub Protestanta, tentokrát nad jedním z textů, které autoritativně stavějí ženu do podřadného postavení. Původně bylo připraveno jako ranní pobožnost pro Farářský kurz 25. ledna 2017

Biblický text, který nás dnes může inspirovat, čteme v 1 Tm 2,7–15:

číst dál

Pro homine 2017 / Jednota ducha a těla

Po, 09/04/2017 - 15:39

Křesťanství okořenilo moje dětství dvěma praktikami. Někdy před mým třetím rokem mně moje maminka naučila modlit se, ukázala mi rituál, který jsem potom sama před spaním každodenně opakovala. Modlitba tlumila můj dětský strach a úzkosti. Doslova jsem v ní probírala problémy svého dne s Bohem, jehož odpovědi jsem v té době cítila přicházet.

číst dál

Ó nebe

Po, 09/04/2017 - 15:36

***

Ó nebe, nebe, uvidím tě v snách!
Nevěřím, že jsi navždy osleplé
a že den shořel jako bílý arch:
jen trocha kouře, trocha popele!

1911 Osip Mandelštam
(přeložil Jan Zábrana)

Hutně a chutně 7/2017

Po, 09/04/2017 - 15:34

Každý kouká jen na svůj výdělek, peřinu a břicho. Režim se volí takový, jaký je. A to neříkám z nějakého rozhořčení. Už jsem o tom dlouho přemýšlel. A výsledek voleb, i když se o to všechno zajímám, je, že mě nemůže rozházet.

číst dál

Nadace Divoké husy 7/2017

Po, 09/04/2017 - 15:32

V první polovině září poletí Divoké husy podat své pomocné křídlo do Domova sv. Karla Boromejského, který zajišťuje péči o seniory na přechodnou dobu.

číst dál

Nejsme ochotni urážet diskriminované menšiny

Pá, 06/30/2017 - 18:18

Rozhovor s Janem Koukalem a Lydií Kucovou, kazateli baptistického sboru Na Topolce.

Baptistický sbor v Praze 4 na Topolce je dlouhá léta známý mj i jako útočiště lidí lidí neskladných nebo pronásledovaných.

číst dál

Rybí zátylek

Pá, 06/30/2017 - 18:16

Vzal jsem si dnes na záda, pamětliv prezidentovy devótnosti vůči čínské vládě, menší tibetskou vlajku (řekněme lakmusový papírek) a vydal se zjistit, jaký je smysl kontrol při vstupu na území pražského hradu.

číst dál

Věrozvěst mezi filosofy

Pá, 06/30/2017 - 18:15

Skutky apoštolů 17,16–33)

(Kázání věnované letošním jubilantům Ladislavu Hejdánkovi a Jakubovi S. Trojanovi)

číst dál

Na okraj jedné šelmy

Pá, 06/30/2017 - 18:11

Inspirativní a poctivý komentář Jiřího Mrázka k biblické knize Zjevení sv. Jana nás přivedl k tomu, probírat Zjevení na biblických hodinách. Žánr apokalypsy není sice biblický mainstream, nicméně tu má své nezaměnitelné místo. A v době, kdy kdekdo vyhrožuje apokalypsou reálnou, ale zejména virtuální, je užitečné jít ke kořenům.

číst dál

Ještě k odkazu Charty

Pá, 06/30/2017 - 18:10

(Poznámky ke článku Marka Zikmunda Protestant č. 4, 2017, str. 9)

číst dálabout seo