Skip to Content

Protestant

Syndikovat obsah
jak protestanti vidí, co se děje – ve společnosti – v církvi – v literatuře – filmu – divadle – poezii – výtvarném umění, otevřený rozhovor o sporných či nejednoznačných tématech
Updated: 20 min 44 sek zpět

Aby muži nemluvili za ženy

Pá, 05/26/2017 - 12:12

Mercy Oduyoye (*1934) je ghanská metodistická teoložka a vysokoškolská učitelka. Působila ve Světové radě církví a Světové studentské křesťanské federaci, učila na Harvardu, Princetonu, Union Theological Seminary a Univerzitě v Ibadanu.

číst dál

O čem Neruda nenapsal

Pá, 05/26/2017 - 12:07

Už jsou to téměř tři roky, co jsem se přestěhovala do synagogy, tedy farního bytu ČCE v Hořovicích. Věděla jsem, že o Hořovicích, resp. o bídě zdejších lidí, psal Jan Neruda, a pamatovala jsem si z různých knih o historii města, že Hořovice nazval Českým Betlémem.

číst dál

Kázání Petra Pazdery Payna O Spasitelově těle na kříži

Pá, 05/26/2017 - 12:01

Text: 1. Korintským 1,18

1K 1,18

Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.

číst dál

Divadelní variace na téma o češství

Pá, 05/26/2017 - 11:59

Na divadelní scéně Studia Hrdinů se v tomto roce již po několikáté odehrála hra s názvem „Buňka číslo“ v režii Jana Horáka a Michala Pěchoučka. Autorka hry Petra Hůlová reaguje na text lucemburského spisovatele Rogera Manderscheida „čtení v Praze“.

číst dál

Křesťanství a emancipace: paradoxně neparadoxní

Pá, 05/26/2017 - 11:56

Křesťané a křesťanky, kterým leží na srdci lidská práva, rovnost a svoboda, často narážejí na nepochopení a nedůvěru hned na dvou frontách.

číst dál

Kdo je náš? Velký přítel s malým škraloupem

Pá, 05/26/2017 - 11:54

Potěšeně si opakuji, že se německý evangelický farář s dcerou, Gerhard a Maria Kozlowsky, stali „našimi“, tedy našimi blízkými přáteli. Je to vůbec možné?

číst dál

Charta 77 a evangelická Jednatřicítka

Pá, 05/26/2017 - 11:52

Božena Komárková v Zásadách ČCE (1966/1968) v kapitole Instituce, právo a stát píše o samosprávných iniciativách občanů, o evangeliu a právní kultuře, o představitelích světských institucí a jejich podřízenosti zákonu. Zneužijí-li ho, pak občané, jejichž svědomí je zjitřeno evangeliem, k tomu nemohou mlčet.

číst dál

Nadšení mladého muže z objevování světa

Pá, 05/26/2017 - 11:51

K výstavě fotografií Gabriela Pavlíka

číst dál

Odešel spisovatel Alexandr Kliment

Pá, 05/26/2017 - 11:49

Ve své knížce Tři žíně (2009) – což je rozhovor se snachou Janou a vnukem Štěpánem – píše Alexandr Kliment s vděčností a uznáním o brigádě na šumavské Kvildě v roce 1948, kterou uspořádala Akademická Ymka.

číst dál

Vzdělání je základ. Ale co je základem vzdělání?

Pá, 05/26/2017 - 11:47

Součástí kultury židovského národa byl vždy důraz na vzdělání. V tom tkvěla výjimečnost jeho společenství, díky tomu v průběhu staletí vychoval tento národ tolik význačných myslitelů, vědců i spisovatelů. Ale také dnes je izraelské školství na vysoké úrovni a mohlo by být vzorem mnoha dalším státům; úspěšnost zdejších vědců je neobyčejně vysoká.

číst dál

Pro homine 2017 / Přehodnocení všech hodnot

Pá, 05/26/2017 - 11:46

Nálezce pokladu jde a koupí pole, neboť shledal, že hodnota v poli nalezených cenností je vyšší, než cena, kterou za pole zaplatí. I toto Ježíšovo podobenství připomíná, že hodnoty nepadají z nebe, nýbrž už jsou tu, byť ležely někdy skryty a nepovšimnuty a čekají, až je někdo objeví.

číst dál

Hutně a chutně 5/2017

Pá, 05/26/2017 - 11:42

Jak vypnout kremelskou oficiální propagandu, plnou dezinformací, ukazuje Jan Kruliš na příkladu Finska: „Finská verze Sputniku skončila jednoduše proto, že nepřilákala dostatečné množství čtenářů. Že jsou Finové odolní vůči propagandě, má hned několik důvodů.

číst dál

Výstava těl

Pá, 05/26/2017 - 11:39

Byli jsme schovaní
už nejsme
vystavení těla se koná
mezi zabodnutými mladými buky
v promrzlé zemi

zatím drží
pevně budou stát
nějakých sto let
pak se hlína změní

vyvrhne kořeny
zpět
   do prostoru

číst dál

Nadace Divoké husy 5/2017

Pá, 05/26/2017 - 11:35

V první polovině června poletí Divoké husy do Hospicové péče sv. Kleofáše Třeboň, o. p. s. Mobilní hospicová péče pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům v poslední fázi života. Umožňuje rodinám nemocného pečovat o své blízké v jejich přirozeném domácím prostředí.

číst dál

Polsko, zátoka autoritářského konzervatismu?

St, 04/26/2017 - 21:52

rozhovor s Rudolfem Vévodou

Rudolf Vévoda (1964) je historik a polonista. V minulosti působil mj. jako ředitel Vyšší odborné školy publicistiky a od r. 2010 je členem předsednictva Českého helsinského výboru.

číst dál

Feministická naděje na periferii současného křesťanství

St, 04/26/2017 - 21:51

Před nedávnem jsme si povídali v rozhlasovém pořadu Hergot! s křesťanskými feministkami z aktivistické skupiny RFK.

číst dál

Kázání Vojena Syrovátky

St, 04/26/2017 - 21:48

Mt 11,16–19

číst dál

Boj o lípu

St, 04/26/2017 - 21:45

Již třetím rokem působí v Jindřichově Hradci spolek Zikaron (Paměť). Jeho hlavním posláním je výstavba památníku jindřichohradeckým obětem šoa. Bude úspěšně naplněno letos 21. května, kdy bude památník slavnostně odhalen. Památník to nebude ledajaký.

číst dál

K soudu nad Kateřinou K.

St, 04/26/2017 - 21:42

V tomto roce česká společnost slavila 40. výročí vzniku Charty 77, o několik měsíců později si pietně připomněla stejné výročí úmrtí filozofa Jana Patočky.

číst dál

Donald Trump a Síla pozitivního myšlení

St, 04/26/2017 - 21:39

Pro mnohé byl volební triumf Donalda Trumpa nepředstavitelný. K pochopení by jim bývala pomohla kniha Normana Vincenta Pealeho The Power of Positive Thinking (Síla pozitivního myšlení). S Pealeam, farářem reformovaného sboru Marble Collegiate v New Yorku, se dobře znali jak Donald Trump, tak i jeho otec Fred.

číst dálabout seo