Skip to Content

Feed aggregator

Rozhovor s Julií Lis a Benediktem Kernem

Protestant - Pá, 01/19/2018 - 18:32

Řeč o Bohu, která odhlíží od utrpení, už není možná

Julia Lis a Benedikt Kern působí na Institutu pro teologii a politiku v německém Münsteru.

číst dál

Čtvrtek v Petře

Protestant - Pá, 01/19/2018 - 18:29

Ráno nás vyzvedli dva podezřelí taxikáři a vezli nás nás na hranice s Jordánskem. Rusky prohodili něco v tom smyslu, že zboží je kompletní. Mafiáni? Předali nás na hranicích jinejm lidem a ti pak zase jinejm lidem, ti předali peníze z cestovky jednomu podezřelýmu dandymu, následovalo několik kontrol pasů a razítko Jordánska v pase.

číst dál

Kázání Petra Wagnera

Protestant - Pá, 01/19/2018 - 18:27

Text: Matouš 10,17–22 Čtení: Skutky 6,8–10 a 7,54–60

Sk 6,8–10 a 7,54–60

číst dál

Trojí poselství Ježíšova setkání se samařskou ženou

Protestant - Pá, 01/19/2018 - 18:26
Svoboda vůči patriarchálním zvyklostem

U Jákobovy studny se s Ježíšem setkává samařská žena (Jan 4,5–26). Nejprve zazní Ježíšův dotaz, může-li mu žena, držící v ruce vědro, nabrat vody ze studny a dát napít. Následuje dlouhý rozhovor. Pro onu ženu byl rozhovor zvláštní už proto, že Ježíš, na první pohled Žid, se s ní začal bavit.

číst dál

Homo sovieticus mezi Bulgakovem a Alexijevičovou

Protestant - Pá, 01/19/2018 - 18:20

Michail Bulgakov v románu Mistr a Markétka načrtl základní rysy nového sovětského člověka. Z křesťanské tradice přejal pouze postavu ďábla a svým paradoxně-symbolickým způsobem vyjadřování stopuje jeho působnost v rusko-sovětské společnosti dvacátých let minulého století.

číst dál

Jak to, že ten člověk studuje teologii?

Protestant - Pá, 01/19/2018 - 18:18

Text Petra P. Payna Teologie ve výbavě současného zločince (Pt 9/17), který převzala Přítomnost, vyvolal debatu s některými vězeňskými kaplany. Protože na žádost redakce o odezvu zatím nereagovali, přetiskujeme text, který vyšel jako reakce v Přítomnosti 8. 12. 17.

číst dál

Autobus do Guelphu

Protestant - Pá, 01/19/2018 - 18:16

Andrej Tarkovskij ve filmu Solaris říká: „Milujeme jen to, co můžeme ztratit!“ Pomalu jsme se dostali do věku, kdy toho každým rokem ztrácíme stále víc a víc. Většinou ke konci roku bilancujeme a zjišťujeme, kdo odešel, a zároveň si připomínáme, co v nás z toho člověka zůstalo, co zůstalo v anonymním vědomí lidského společenství.

číst dál

Vzpomínka na Jana Třísku (1936–2017)

Protestant - Pá, 01/19/2018 - 18:15

Bylo to v létě roku 1952, kdy probíhala čtrnáctidenní evangelická lesní brigáda v Jeseníkách ve vesnici Jozefová, jejíž němečtí obyvatelé byli po válce odsunuti. Jozefová ležela v kopcích nad polesím Františkov nedaleko městečka Branná severně od Hanušovic.

číst dál

Uprchlíci

Protestant - Pá, 01/19/2018 - 18:14

Pokus o převod písně, kterou komunita Iona zpívá již od r. 1992

Uprchlíci

John L. Bell

1. Kam to běží uprchlíci?
Dítě, otec i matka,
v děsu, co to opustili,
cesta vpřed hrůzně vratká.

číst dál

Pro homine 2018 / Vskutku bohoslužba

Protestant - Pá, 01/19/2018 - 18:10

Rubrika Pro homine je volná řada textů, v nichž se autoři snaží přiblížit křesťanská popř. biblická témata současnému člověku. V letošním roce zamýšlíme sledovat téma „Jak má znít konkrétně hlas křesťanů, popř. církví v dnešní Evropě?“ a zároveň přinášet perspektivu odjinud z Evropy.

číst dál

Hutně a chutně 1/2018

Protestant - Pá, 01/19/2018 - 18:09

Inspirováni A. Březinou, probírali jsme se zahraničními výsledky 1. kola prezidentské volby. Např. u Svatého stolce nezískal MZ ani hlas, zatímco v Mongolsku získali Drahoš i Zeman stejně – pět hlasů. Miloš Zeman nezískal většinu ani v Číně, kde skončil až na čtvrtém místě za Drahošem, Fišerem a Hilšerem.

číst dál

Kde je Jiří Farský?

Protestant - Pá, 01/19/2018 - 18:06

Až Boží království
začne
vše bude v plném proudu
a veselí

Tehdy se ozve
bušení na vrata

Pán Bůh přistoupí ke dveřím
otevře je
a řekne:
„Á, bratr Farský,
to jsem čekal!“

Vyprávěl bratr farář Mrázek
jako komentář
k pozdním příchodům
Jury Farského

číst dál

Nadace Divoké husy 1/2018

Protestant - Pá, 01/19/2018 - 18:04

V únoru poletí Divoké husy podat své pomocné křídlo organizaci I MY, o.p.s., která v jihočeském regionu poskytuje terénní ranou péči rodinám dětí s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením nebo s opožděným vývojem od narození do 7 let.

číst dál

Poznávat českou reformaci jako radikální dědictví

Protestant - Po, 12/04/2017 - 12:06

rozhovor s Richardem F. Vlasákem, historikem, teologem a novinářem

Co vás přivedlo k zájmu o studium historie a teologie?

Od dětství jsem se zajímal o dějiny, s rodiči jsme procestovali snad všechny hrady a zámky v jižních Čechách, můj pradědeček aktivní v lidové straně a jako varhaník mi zas vyprávěl, jak ve školní třídě visel portrét císaře Karla. V divokých devadesátých letech se otevíraly školy náboženské výchově a tehdy vkročil do naší třídy Ondřej Soběslavský. Děsně falešně, ale s o to větší vervou zpíval spirituál: „Marie má dítě“. To byl pro mne kulturní šok – ze strany matčiny rodiny jsem znal katolickou liturgii a ze strany otce odmítání všeho náboženského. Za tím divným pánem s kytarou jsem se vydal a díky jeho dceři Štěpánce se později seznámil s paní docentkou Melmukovou. Bylo rozhodnuto.

číst dál

O očekávání a jiných stavech

Protestant - Po, 12/04/2017 - 12:03

Advent je tu a s ním i adventní nákupy, zájezdy a jiné zážitky, které si dle reklamních sloganů nemáme nechat ujít. Naše smysly po zážitcích a uspokojení prahnou, a tak jim nejsou všudypřítomné slogany typu „Vrhněte se do víru předvánočních nákupů…!“, „Nenechte si ujít jedinečné slevy šité na míru…!“ často lhostejné.

číst dál

Kázání reverenda Johna Millera

Protestant - Po, 12/04/2017 - 12:02

ke 100. výročí Balfourovy deklarace

Čtení: Micheáš 6,6–8, Jan 4,19–26

Ve jménu Otce I Syna I Ducha svatého. Amen

číst dál

Láska není antipolitická síla

Protestant - Po, 12/04/2017 - 11:55

Nedávné kontroverze okolo katolických bohoslužeb otevřených pro LGBT lidi znovu obnažily, jakému útlaku čelí citové menšiny v katolické církvi. Za tímto přetrvávajícím útlakem však nestojí jen kulturně konzervativní katolická morálka, ale rovněž určité pojetí vztahu lásky a politiky, které lásku přísně vylučuje z oblasti politické.

číst dál

Protest jako dluh a úkol

Protestant - Po, 12/04/2017 - 11:54

Protestantský chorál „Pán Bůh je síla má“ neplánovaně, ale případně zazněl 31. října 2017 na počátku večera v Knihovně Václava Havla v Praze. Podle síly zpěvu bylo zřejmé, že evangelíci mají převahu, ale během debaty se ukázalo, že přišli i mnozí další příznivci církevní i mimocírkevní.

číst dál

K rozhovoru v Protestantu o Chartě 77

Protestant - Po, 12/04/2017 - 11:53

Mezi svobodami, které se vrátily do naší vlasti po listopadu 1989, byla i svoboda tisku. Je to potřebná a krásná květinka, ale je velmi křehká, lze ji snadno vyrvat. Tak to ve čtyřicátém osmém spáchali komunisté podle stalinského vzoru. Takto vyrvanou (s krátkým přerušením 1968/1969) ji drželi až do posledních dnů 1989.

číst dál

Dny a referenda (španělští evangelíci a katalánské referendum)

Protestant - Po, 12/04/2017 - 11:51

Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení. Kdo zachovává určité dny, zachovává je Pánu. Kdo jí, dělá to Pánu ke cti, neboť děkuje Bohu; a kdo nejí, dělá to také Pánu ke cti, neboť i on děkuje Bohu. Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu.

číst dál

Syndikovat obsah


about seo